Blog
30/10/2023
EP

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

11. Numerowanie linii oraz zawijanie wierszy

Ważną opcją podczas pracy w edytorze jest numerowanie linii. Dodatkowo warto włączyć opcję zawijania wierszy aby wyeliminować pasek przewijania poziomo. Aby włączyć te opcje należy z menu „Tools” wybrać „Options”. Otworzy nam się okno opcji. W menu wybieramy „Text Editor” i „All Languages”, czyli wszystkie języki.

 

Rysunek 19. Rysunek przedstawia opcje pozwalające na zawijanie wierszy i numerowanie linii.

Zobacz też...