Blog
30/10/2023
EP

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

5. Skryptowanie obiektów z PPM

Funkcjonalnością która ułatwia i przyśpiesza pracę, jest wygenerowanie skryptu z wybranego obiektu. Ta funkcjonalność znajduje się pod prawym przyciskiem myszy (PPM) w Menu „Script Table as”. W tym miejscu mamy kilka ciekawych opcji w zależności co chcemy zrobić z tym obiektem.

Rysunek 10. Przykład skryptowania obiektu z PPM.

 

Zobacz też...