Blog
SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.
30/10/2023

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

8. Wynik to Grid, Text, and File

Wynik zapytania nie zawsze musi być prezentowany w formie grida. Jest również możliwość prezentacji danych w formie tekstowej albo plikowej, opcje te mogą przydać się w specyficznych przypadkach.

Rysunek 14. Zmiana sposobu generowania wyniku zapytania.

 

Powrót do listy artykułów

{ Zobacz też }