Blog
SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.
30/10/2023

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

10. Surround With

Podczas pracy nad kodem, czasami przydaje się opcja „otoczenia kodu” warunkiem if, albo Begin/end. Do tego celu możemy wykorzystać opcję, która znajduje się pod PPM „Surround With”. Aby wykorzystać tą opcję zaznaczamy tekst, który chcemy otoczyć i wybieramy „Surround With…”.

Rysunek 18. Przykład wykorzystana Surround With.

 

 

Powrót do listy artykułów

{ Zobacz też }