Blog
30/10/2023
EP

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

6. Skryptowanie bazy danych

Z obiektu takiego jak baza danych możemy sobie zrobić skrypt. Aby to wykonać należy PPM kliknąć na bazę danych wybrać opcję „Task” i kliknąć „Generate Scripts…”. Otworzy nam się okno z kreatorem generowania skryptów. Możemy w nim wybrać interesujące nas obiekty oraz sposób generowania i miejsce generowania takiego skryptu. Polecam w kroku „Set Scripting Object” wybrać opcję „Advanced” i w niej sobie dostosować opcje skryptowania obiektów.

 

Rysunek 11. Generowanie skryptu z bazy danych.

Rysunek 12. Okno „Advanced Scripting Options” z możliwością dostosowania skryptu do naszych potrzeb.

Zobacz też...