Blog
30/10/2023
EP

SQL Server Management Studio – ciekawe funkcjonalności – część 1.

SQL Server Management Studio (SSMS) to narzędzie stworzone przez Microsoft do zarządzania i administracji bazami danych opartymi o Microsoft SQL Server. Jest to aplikacja umożliwiająca administratorom baz danych oraz programistom pracę z bazami danych, tworzenie zapytań, zarządzanie obiektami bazy danych oraz monitorowanie jej działania.

7. Plan zapytania

Podczas pracy w SSMS potrzebną funkcjonalnością jest spojrzenie na aktualne plan zapytania. Jest to przydatna funkcjonalność podczas optymalizacji zapytań. Jak czytać plany zapytań to jest temat na osobną serię artykułów 😊

Rysunek 13. Rysunek przedstawia możliwość kliknięcia, aby wygenerował się plan zapytania podczas jego wykonania.

 

Zobacz też...