Blog
16/07/2021
KP

Podstawowe elementy Angulara (video)

Angular jest jednym z trzech najpopularniejszych narzędzi do tworzenia aplikacji webowych wg ankiety StackOverflow z 2020 roku.
Z nazwy podobny do Angulara.js natomiast jest całkiem nowym, bardziej nowoczesnych frameworkiem również stworzonym przez Google. Jest to framework złożony z wielu elementów, można dzięki niemu napisać kompletną aplikację frontendową bez konieczności używania zewnętrznych bibliotek.
Podczas prezentacji dowiesz się jakie są główne i najważniejsze elementy Angulara.
Zrozumiesz podstawy działania tego popularnego frameworka i na koniec będziesz w stanie napisać działającą aplikację frontendową.

Zobacz też...