Oś czasu

 Nasz Dział powstał z połączenia pasji informatycznej z umiejętnością rozpoznania potrzeb przedsiębiorstwa. Profesjonalnymi rozwiązaniami IT zajęliśmy się 22 lat temu, tj. w 1997 roku, w zupełnie innej epoce – zarówno informatycznie, jak i gospodarczej.

2017

24/09/2020

2012

24/09/2020

2014

24/09/2020

2011

24/09/2020

2010

24/09/2020

2005

24/09/2020

2004

01/03/2014

2003

01/07/2007

2000

01/12/2004

1995

01/04/1999

1993

01/07/1997